Електротехнички факултет Бања Лука - Званична Интернет презентација
LatinicaEnglish
Мени

Огласи

Плоча:Прва година
Предмет:ПРОГРАМИРАЊЕ I (2227)
Датум:15:38:23 09.10.2019.

I година

ПРОГРАМИРАЊЕ I (2227)

Студентима који поново слушају предмет признају се бодови са moodle тестова који су остварени претходне школске године (уз одговарајуће скалирање са максималних 25 на максималних 20 бодова). Студенти који нису задовољни оствареним резултатом могу поново да раде лабораторијске вежбе и moodle тестове.

Постоје два начина полагања moodleтестова за студенте који желе поново да раде исте:

1. Студенти који поново слушају предмет, а не желе поново да слушају лабораторијске вежбе, могу на крају семестра да полажу интегрални moodleтест (на крају семестра биће објављен термин одржавања теста).

2. Студенти који поново слушају предмет, а желе да континуално прате лабораторијске вежбе и редовно полажу moodle тестове, треба да се на moodle курсу предмета пријаве за слушање лабораторијских вежби до петка 11.10.2019. до 14:00. Студенти који се пријаве за слушање лабораторијских вежби морају да долазе на вежбе у термину који су одабрали и редовно да полажу тестове (студенти који се пријаве за лабораторијске вежбе неће моћи на крају да полажу интегрални moodleтест). Лабораторијске вежбе почињу од понедељка 14.10.2019.

Б. Лука, 09.10.2019. Са Катедре


Сва ауторска права задржана ЕТФ БЛ 2004.