Електротехнички факултет Бања Лука - Званична Интернет презентација
LatinicaEnglish
Мени

Огласи

Плоча:Друга година
Предмет: PROGRAMSKI JEZICI I
Датум:14:51:13 11.02.2019.

II godina

PROGRAMSKI JEZICI I

Popravni kolokvijumi bie odr~ani 18.2. Mogue je popraviti oba prakti na kolokvijuma, pri emu je kona an rezultat onaj sa posljednjeg raenog kolokvijuma.

Rezultati drugog prakti nog kolokvijuma objavljeni su na Moodle platformi.

Banja Luka, 11.2.2019. Predmetni asistent


Сва ауторска права задржана ЕТФ БЛ 2004.